วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

เล่าสู่กันฟัง

สบายดีที่ลาว 

เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
 เรียนกับพระอาจารย์
อบรมการวัดผลประเมินผล  ที่นครราชสีมา
เรียนคอมพิวเตอร์กับครูหน่อย

ทัศนศึกษาที่นครราชสีมา
กิจกรรมฑันตสุขภาพ
กีฬาสีสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กองเชียร์ปากช่องสนามชัย งานกีฬากลุ่ม
เด็กๆซ้อมก่อนขึ้นเวทีแข่งจริง
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ศึกษาดูงานบริหารการศึกษา

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อุดรราชธานี
จำหน่ายสินค้าราคาถูก

ผู้บริหารและกรรมการกลุ่มสตึก ๔
ในงานกีฬากลุ่มเมืองชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น